Minimálna mzda v roku 2019


Niektorí sa potešia, iní posmutnejú, avizovaný nárast minimálnej mzdy pre rok 2019 je už v platnosti.

Legislatívny rámec
 • Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Čo je to vlastne „minimálna mzda“?
 • je to najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok
 • Zákonník práce ustanovuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia
 • účelom určenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa
 • je to vždy hrubá tzv. brutto mzda
 • zamestnanec dostane čistú tzv. netto mzdu, po odrátaní povinných odvodov a dane


Suma minimálnej mzdy na rok 2019 je ustanovená na

 • 520,- EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda)
 • 2,989 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda)

Pozor, uvedené platí pre pracovné miesta zaradené do 1. stupňa náročnosti práce.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

 • zamestnávateľ teda musí každému pracovnému miestu priradiť stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zákonníka práce
 • stupňov náročnosti práce je šesť
 • následne minimálna mzda uvedená vyššie sa násobí prideleným koeficientom

Jednoduchý príklad:
Predavačka, pokladníčka: stupeň náročnosti 2, koeficient 1,2, odmeňovaná mesačnou mzdou. Minimálny mzdový nárok od 1.1.2019 je 624,- EUR.

Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Poistné do Sociálnej poisťovne pri súbehu živnosti a zamestnania
Jana Jáčová
majitelka UOL