Podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2018 začalo

Termín je do 31.1.2019 a zároveň je to aj termín pre zaplatenie dane príp. aj mesačných preddavkov na daň 2019.
Niektorí daňovníci si našli vo svojich schránkach vygenerované a predvyplnené priznanie. Ide o pomôcku. Pozor, je nutné ho skontrolovať a doplniť aktuálne údaje. Napr. za nové motorové vozidlá, za vozidlá, u ktorých je daňovníkom zamestnávateľ, riadok 40 predpokladanú daň je potrebné doplniť...
 

Situácii môže byť veľké množstvo, v jednoduchosti a nie vyčerpávajúco:
Nevyhnutné je mať pri sebe technický preukaz vozidla.
Motorové vozidlo, ktoré je predmetom dane, môže byť kategórie L, M, N a O.
V praxi sa stretávame najčastejšie s daňovníkmi, ktorí sú ako držitelia zapísaní v TP alebo sú zamestnávateľmi a vyplácajú zamestnancovi cestovné náhrady na vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od prvej evidencii vozidla v rozmedzí zníženia o 25 %, 20 %, 15 %, bez úpravy, zvýšenia o 10 %, 20 %.

Daň sa platí na OÚD s predčíslim 501163 a variabilným symbolom 1700992018.

Preddavky počas roka 2019 bude platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700,- EUR.
Štvrťročne ak presiahne 700,- EUR a nepresiahne 8300,- EUR.
Mesačne ak presiahne 8300,- EUR.
Pozor predpokladaná daň (riadok 40) sa zisťuje podľa stavu k 1.1.2019 (nie to daň vypočítaná za rok 2018)!

Vozidlá s evidenčným číslom iného štátu ako SR nie sú predmetom dane bez ohľadu na skutočnosť, že sa použili na podnikanie.
Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Sociálna poisťovňa a zmeny platné od 1. júla 2019
Jana Jáčová
majitelka UOL