Reklamné predmety

V krátkosti si dnes zhrnieme obľúbenú tému daňovej uznateľnosti reklamných predmetov.

Podnikatelia hlavne na konci roka ako pozornosť svojim obchodným partnerom poskytujú rôzne reklamné predmety. Ktoré im znižujú základ dane a ktoré naopak základ dane zvýšia?


V prvom rade si povedzme, že daňovo akceptované sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Reklamné predmety sú daňovo uznateľné v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet
  • u platiteľov DPH rozumej suma bez DPH ak má nárok na odpočítanie
  • u neplatiteľov je to suma vrátane DPH

Pozor za reklamné predmety sa nepovažujú:
1. darčekové reklamné poukážky
Ale predmet, ktorý sa dá za darčekovú poukážku zakúpiť, možno považovať za reklamný predmet.

2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti

3. alkoholické nápoje okrem vína v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane;
  • uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti (tu sa uznáva poskytnutie alkoholických nápojov z vlastnej produkcie, hodnota neprevyšuje 17 eur za jeden predmet a bez povinnosti limitovania týchto výdavkov základom dane)

Vínom sa rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj.

Reklamný predmet nemusí byť označený obchodným menom alebo ochrannou známkou, ale aby bol daňovo uznaný musí súvisieť s činnosťou daňovníka (daňový výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov).
Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Tešíte sa už na 13. a 14. plat od svojho zamestnávateľa?
Jana Jáčová
majitelka UOL