14. plat a sociálne poistenie

Po prvýkrát 14. plat vyplatený v decembri 2019 bude oslobodený od platenia poistného na sociálne poistenie, za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 
- oslobodenie najviac do výšky 500 eur
- 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31.10.2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov
- zamestnancovi bol v júni 2019 vyplatený 13. plat

Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Zrušenie oznamovania bankových účtov
Jana Jáčová
majitelka UOL