Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v školskom roku 2019/2020

Zamestnanci, ktorí si naďalej chcete uplatňovať daňový bonus u svojho zamestnávateľa, nezabudnite predložiť zamestnávateľovi potvrdenie školy, že Vaše dieťa študuje (pozor: denná forma) alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.
Všetci zamestnanci, ktorí si chcete uplatniť v septembri 2019 nárok na daňový bonus, predložíte zamestnávateľovi doklad v písomnej “papierovej” forme.
Zákon nestanovuje formu predmetného potvrdenia.
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (zamestnávateľom je napr. fyzická osoba, s.r.o. ...).
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec nepredkladá potvrdenia zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (výkon práce vo verejnom záujme).
 
 
Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Elektromobily
Jana Jáčová
majitelka UOL