LEX KORONA: Sociálne a zdravotné poisteniePrávne predpisy v oblasti zdravotníctva

Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky 

 • zbavenie sa zodpovednosti za nesplnenie povinnosti v oblasti zdravotníctva, 
ak osoba preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti so stavom spôsobeným korona vírusom, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom 
 • povinnosti splní po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti


Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020. 

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.
po

Sociálne poistenie

Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

Termíny povinností zamestnávateľa ako napr.
 • prihlásiť a odhlásiť sa do/z registra zamestnávateľov
 • prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, MD, RD
 • predkladať výkazy, PN, pracovný úraz ..
 • oznámiť zmenu svojho názvu a sídla 
 • oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca
sa posúvajú.

(čakáme na usmernenie SP (výklad ustanovenia)
možný výklad:
-do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala
-do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala)


Doplnkové dôchodkové sporenie

Posunutie platby príspevkov zamestnávateľov 
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020
 • lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

Chcem dostávať
novinky mailom
Čo o nás hovoria naši klienti

Jozef Haládik
majiteľ spoločnosti,
Haládik & Partners, spol. s r.o.
Služby UOL využívam v Česku už od roku 2005. Na Slovensku mám ďalšiu firmu a som rád, že UOL má pobočku v Bratislave. Dohliadnu na moje účtovníctvo a ja sa tak môžem plne venovať svojmu podnikaniu. Doklady si u mňa vyzdvihnú a podľa bankových výpisov skontrolujú, či niečo nechýba. Oceňujem tiež rýchlosť spracovania dokladov, ako aj rýchlu reakciu na moje otázky. Komunikácia je vždy príjemná a priateľska.

Náš blog
Rozhovor: Lukáš Homola, účtovník a účtovný metodik UOL Slovensko
Jana Jáčová
majitelka UOL