Mzdy a personalistika
od 10 eur mesačne za jedného zamestnanca

To máte prihlasovanie, odhlasovanie, mzdy,
mzdové listy, dovolenky, benefity,...To všetko
si s radosťou vezmeme na tričko
s logom UOL.

Chcete mať o starosť menej?

Áno, pošlite mi ponuku
robotwithmoney

Naše služby mzdového účtovníctva

Čo je súčasťou našich služieb v oblasti miezd?

list

Komunikácia so zamestnancami, personalistika a mzdové poradenstvo

Revízia zmlúv v súlade s aktuálnou legislatívou.
list

Elektronické
výplatné pásky

Nemusíte obiehať zamestnancov, aby ste dosiahli zákonné požiadavky.
list

Mzdová agenda

Mzdová agenda so všetkým, vrátane spracovania hlásení, prípravy prehľadov pre Sociálnu poisťovňu a ZP, ELDP a ročného zúčtovania dane za zamestnancov. Mzdy spracúvame do 2 dní od zadania.
list

Pravidelné platby

Pravidelné platby odvodov a poistenia.
list

Zákonom predpísané úkony

Prihlásenia a odhlásenia zamestnancov na úradoch a ďalšie zákonom predpísané úkony, ktoré vám inak zaberajú množstvo času.
list

Administratíva

Administratíva typu – vystavovanie potvrdenia na sociálne dávky, či pre banky, vybavovanie odpočítateľných položiek, benefitov a pod.

Viete, že s nami
máte daniara
zadarmo?

Na daňové poradenstvo si nemusíte platiť
špeciálneho človeka.
Ako naši klienti len
zdvihnete telefón a poradíte sa s našimi
poradcami. Úplne zadarmo.

manmoneyhero
400
spokojných klientov
30
účtovníkov

sme zastupiteľní pri chorobe
aj na dovolenke

0,-
eur vás s nami stojí
daňový poradca
Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
Čítať viac
Nastavenie cookies
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Názov súboru cookie Aktívne
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
  • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
  • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
  • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
  • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
  • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
  • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložiť nastavenia
Nastavenie cookies