Jeden systém
vládne všetkým...

...vašim dokladom! Máte v ňom dokonalý
prehľad a môžete nám nakúkať pod ruky.
Nemusíte nič inštalovať do počítača,
pripojíte sa pokojne aj z mobilu. Alebo tabletu.
Alebo inteligentnej chladničky. (To sme neskúšali.)

A porozumie mu aj laik.

Chcete si to skúsiť?
Vyskúšajte demo verziu
onlinehp

Prečo sa vám vyplatí mať účtovníctvo online?

list

Vidíte nám pod ruky.

Máte prehľad o každom doklade.
list

Vaše dáta sú v bezpečí.

Neležia u niekoho v počítači.
list

Nedostane sa k nim
každý vo firme.

Len ten, kto vám spravuje účtovníctvo.
list

Ľahko ho napojíte
na systémy,

ktoré už používate.

Náš systém už používa 3500 klientov.
Spomínali sme, že spĺňa najprísnejšie bezpečnostné podmienky?

Nakuknite

Pozrite sa, ako prehľadné
môže byť aj vaše účtovníctvo.

Pre prihlásenie použite
meno demo a heslo Demo1234.

tablet
imac

Rozhranie pre
UOL Účtovníctvo

Naše UOL Účtovníctvo možno používať na:

 • mobilnom telefóne
 • tablete
 • desktope
400
spokojných klientov
30
účtovníkov

sme zastupiteľní pri chorobe
aj na dovolenke

0,-
eur vás s nami stojí
daňový poradca
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
 • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
 • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
 • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
 • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
 • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
 • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
 • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Save settings
Cookies settings