Kontakty

Kde nás nájdete?

Centrála

UOL SK s.r.o.
Panónska cesta 4/a
851 04 Bratislava

IČO: 50826042

DIČ: 2120497049

Tel.: 232 444 200

E-mail: info@uol.sk

České pobočky

Pobočky

Banská Bystrica

Dolná 68
974 01 Banská Bystrica

523 215 000

bystrica@uol.sk

Bratislava

Panónska cesta 4/a
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

232 444 200

bratislava@uol.sk

Košice

Mäsiarska 57/A,
040 01 Košice

553 244 202

kosice@uol.sk

Martin

Alojza Medňanského 5503/18A
036 01 Martin

413 216 390

info@uol.sk

Nitra

Mostná 224/26
949 01 Nitra

373 216 300

nitra@uol.sk

Poprad

Námestie Svätého Egídia 3643/82
058 01 Poprad

523 215 000

poprad@uol.sk

Prešov

Jarková 95
080 01 Prešov

513 216 300

presov@uol.sk

Trenčín

ART PASSAGE - Legionárská 4
911 01 Trenčín

323 244 200

trencin@uol.sk

Trnava

Paulínska 12
917 01 Trnava

333 216 300

trnava@uol.sk

Žilina

Jozefa Vuruma 115/10
010 01 Žilina

413 216 300

zilina@uol.sk

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@uol.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Provozovatelem je společnost UOL a.s., IČ: 24753157, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16585.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.

Save settings
Cookies settings