Sme online
už od roku 2004

Jeden klient a starý počítač s Linuxom.

To boli naše začiatky.

Keď za našou zakladateľkou Janou Jáčovou prišiel prvý klient (zdravíme pána Miloslava Lercha z LERCH PODLAHY s. r. o a ďakujeme za dôveru), povedala si: „Keď už, tak už. Povediem mu účtovníctvo online.“

Že na tom nie je nič zvláštne? Písal sa rok 2004 a účtovníctvo online u nás nerobil nikto.
Rad firiem ani nemal počítač.

Pán Miloslav Lerch bol odvážny a šiel do toho s Janou.
A neľutoval. Účtovníctvo mal vždy v poriadku a navyše o ňom mal dokonalý prehľad.

Slovo dalo slovo, odporúčanie dalo odporúčanie a klienti začali pribúdať. Vzniklo Účtovníctvo online, neskôr UOL. Časom prišla prvá pobočka, potom pobočky vo všetkých krajských mestách. Nakoniec sme dobyli aj Slovensko.

Dnes je nás 200 a našich klientov 3500, ale princíp našej práce je stále rovnaký:

Pracujeme starostlivo. Hľadáme ideálnu cestu práve pre vás.

A vždy ponúkame niečo navyše.

Čo napríklad?

Prehľadný online systém,
kde nám vidíte pod ruky.

Zastupovanie
na úradoch.

Daňového poradcu
zadarmo.

Účtovníctvo

od 75 eur mesačne

Mzdy a personalistika

od 10 eur mesačne
za jedného zamestnanca

...alebo sa mrknite, kto nám chýba v tíme.

Pre nadšených účtovníkov (a nielen pre nich) máme stále miesto

Pre koho vedieme účtovníctvo?

Pre firmy

Sme firma

Pre SZČO

Sme SZČO

Pre združenia

Sme združenie

Prejsť k nám je jednoduché!

 
1
Zadáte dopyt na webe a my vás kontaktujeme
2
Získate účtovného špecialistu a prístup do našich systémov
3
Prevezmeme si vaše doklady, naviažeme na existujúce účtovníctvo alebo začneme nové
4
Od teraz sa o vás staráme my. Všetko beží ako hodinky
Opýtajte sa na služby
400
spokojných klientov
30
účtovníkov

sme zastupiteľní pri chorobe
aj na dovolenke

0,-
eur vás s nami stojí
daňový poradca
Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
  • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
  • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
  • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
  • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
  • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
  • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Save settings
Cookies settings