Napíšte nám
ohľadom cenovej ponuky

S nami môžete pustiť účtovníctvo z hlavy

 • Zastúpime vás na úradoch
 • Dôjdeme si pre doklady
 • Daňového poradcu máte zadarmo
 • A nestojíme majland

Spojte sa s nami

Zavoláme vám do 72 hodín.

  Alebo stačí vyplniť jednoduchý formulár
  a my sa vám do 72 hodín ozveme s konkrétnou ponukou.

   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

   Prečo chceme toľko údajov? Aby sme vám mohli poskytnúť presnú cenovú ponuku. Ušetríte tým čas sebe aj nám.
   Ak si z hlavy nedokážete spomenúť na číslo, nevadí. Doplňte ho približne.

   INFORMÁCIE O VAŠEJ FIRME

   POZNÁMKA

   Čo sa bude diať ďalej?
   • Do 72 hodín vás kontaktujeme (nebojte sa, len v pracovný deň) s cenovou ponukou.

   • Pokiaľ vám sadne (a my veríme, že áno), prevezmeme si vaše doklady.
    Naviažeme na vaše predchádzajúce účtovníctvo, alebo pokiaľ s podnikaním začínate,
    založíme ho nanovo od nuly.

   • Získate účtovného špecialistu a prístup do online účtovného systému od UOL.

   • Od tejto chvíle sa o všetko staráme my. Vyzdvihujeme vaše doklady, digitalizujeme ich,
    vedieme účtovníctvo a zastupujeme vás na úradoch. Vy môžete pustiť účtovníctvo z hlavy.

   Alebo zavolajte priamo našim obchodníkom: tel. +421 513 216 303

   S UOL spolupracujem od roku 2009.
   Vtedy ma prekvapili tým, čo
   dokážu v oblasti účtovníctva pre malú spoločnosť
   bez toho, aby ju finančne zaťažili.

   Radim Hladiš
   CEO, Playou videos

   Mohlo by sa
   vám hodiť

   Každý mesiac posielame prehľad účtovných
   noviniek. Chcete byť v obraze?

    Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
    Privacy & Cookies policy
    Cookie name Active
    eu_cookies_bar
    eu_cookies_bar_block
    Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
    • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
    • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
    • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
    • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
    • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
    Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
    • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
    • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
    • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
    to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

    Súhlas so spracovaním osobných údajov

    Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
    Save settings
    Cookies settings