ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: UOL SK s.r.o.

Sídlo: Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO:  50 826 042

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach technológie cookies, ktoré mu umožňujú spracúvať údaje potrebné na správne fungovanie webovej stránky a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti.

Čo je to cookies?

Cookies je malý súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný/hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa/návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu (stránka z ktorej návštevník prišiel), stránky/produkty navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštevované a pod. Platnosť/funkčnosť súboru cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe.

Prečo používame cookies?

Cookies používa poskytovateľ na optimalizáciu prevádzky a obsahu svojich webových stránok s cieľom skvalitňovať poskytované služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Sú vytvorené na to, aby webové stránky poskytovateľa, ktoré navštívite, rozoznali vaše koncové zariadenie, alebo aby vám pomáhali a umožnili efektívne používať tieto webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Na webových stránkach poskytovateľa môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si poskytovateľ informácie ponecháva, závisí od typu súborov cookies.

Ako súbory cookies používame?

 

Webstránky používajú súbory najmä cookies potrebné pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Tieto súbory cookies zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky a majú taktiež za účel zvýšenie užívateľského komfortu návštevníka webovej stránky. Zabezpečujú, aby správne fungovali všetky funkcionality, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webovej stránky. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Tieto webstránky ďalej používajú súbory aj cookies na zapamätanie si používateľských nastavení  pre lepšie prispôsobenie sa záujmom a potrebám návštevníkov. Na webových stránkach sú pritom len prepojenia a integrovaný obsah z iných webových  stránok, ktoré poskytovateľ považuje za užitočné a plne bezpečné.

Súhlas spoužívaním,odvolanie súhlasu a nastavenie používania cookies

Súhlas s používaním cookies udelíte zvolením možnosti „súhlasím“ v cookies lište, ktorá sa zobrazí v prípade, ak navštívite webové stránky poskytovateľa. Nesúhlas s používaním môžete vyjadriť zvolením možnosti „nastavenia cookies“ a vypnutím preferencie v tomto nastavení alebo zvolením možnosti „nesúhlasím“, v cookies lište, ktorá sa zobrazí v prípade, ak navštívite webové stránky poskytovateľa. Upozorňujeme, že v prípade, ak zvolíte možnosť „nesúhlasím“, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcionalít webovej stránky a k zníženiu Vášho užívateľského komfortu.

Používanie súborov cookies je tiež možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov pritom súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Váš prehliadač VvVám môže umožniť nastaviť, ako má spracovávať cookies, vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia, pričom podrobnosti je možné nájsť na stránke http://www.allaboutcookies.org/.

Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
  • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
  • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
  • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
  • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
  • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
  • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Save settings
Cookies settings