GDPR

Informáciám o novom európskom nariadení s názvom GDPR sa v posledných dňoch nedá uniknúť…

Cieľom nariadenia GDPR je zjednotiť ochranu údajov v celej Európskej únii a do platnosti vstúpilo 25. mája 2018.

Každá spoločnosť pracuje s osobnými údajmi a spoločnosť UOL nie je výnimkou.

V mene spoločnosti UOL by sme vás chceli ubezpečiť, že požiadavkám GDPR sa venujeme dlhodobo a od dátumu účinnosti nového nariadenia budeme pripravení splniť všetky požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov.

GDPR A UOL

Vykonali sme hĺbkovú kontrolu osobných údajov, ktoré v súčasnosti spracúvame alebo spravujeme, a tam, kde nie sme v súlade s GDPR, sme vykonali nápravu.

S partnermi, ktorým určitým spôsobom odovzdávame osobné údaje (napr. daňoví poradcovia), boli uzatvorené zmluvy, ktoré špecifikujú a upravujú spracovanie údajov.

S partnermi, ktorí nám odovzdávajú osobné údaje (napr. klienti), boli uzatvorené zmluvy, ktoré špecifikujú a upravujú spracúvanie údajov

Interne sme zaviedli nové usmernenia, ktoré upravujú spôsob nakladania s osobnými údajmi v rámci UOL

Držitelia údajov budú mať právo na prístup k svojim údajom spracúvaným a spravovaným spoločnosťou UOL a budú mať možnosť namietať proti ich spracúvaniu alebo požiadať o prenos/vymazanie svojich osobných údajov

Úplný opis zásad ochrany a spracovania osobných údajov používateľov je samozrejme k dispozícii online.