Dostaňte účtovníctvo
z hlavy

 • Dôjdeme pre vaše doklady.
 • Zastúpime vás na úradoch.
 • Poradíme s daňami.

A nestojíme majland.

Ako to u nás
funguje?

Kuriér zadarmo!

Vy ich len nahádžete do krabice.
Zadarmo za vami pošleme kuriéra, ktorý ju vyzdvihne.

Ak ale radi posielate doklady mailom
alebo poštou, necháme to na vás.

Naše pobočky

Všetko je online.

Vidíte nám
pod ruky

Doklady do druhého dňa naskenujeme a vložíme do online systému.
Strážime každé EURO a každý termín.

A vy môžete strážiť nás. Dostanete prístup do online systému, kde nám vidíte pod ruky.

Viac o online systéme

Šetríte čas.

Úrady vybavíme
za vás

Neplytvajte časom na komunikáciu s úradmi.
Zastúpime vás, nech pôjde o banalitu alebo o kontrolu.

Asi si viete predstaviť, koľko vám tým ušetríme práce.

Zistiť viac

Prečo platiť viac, než musíte?

Daňový poradca
zadarmo

Potrebujete poradiť s daňami?
Naši poradcovia sú vám k dispozícii zadarmo,
stačí zdvihnúť telefón.

Zistiť viac

Čo pre vás
môžeme urobiť?

Účtovníctvo

od 75 eur mesačne

Mzdy a personalistika

od 10 eur mesačne
za jedného zamestnanca

Čo o nás hovoria naši klienti

Zamestnanie

Možno vás hľadáme.

UOL stále rozširuje svoj tím vo všetkých veľkých mestách.
Hľadáme talenty v tejto oblasti účtovníctva,
ktorí majú radi náš proaktívny,
priateľský a profesionálny prístup k účtovníctvu.

400
spokojných klientov
30
účtovníkov

sme zastupiteľní pri chorobe
aj na dovolenke

0,-
eur vás s nami stojí
daňový poradca
Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
 • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
 • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
 • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
 • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
 • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
 • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
 • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Save settings
Cookies settings