GDPR vs UOL

Informáciám o novom európskom nariadení zvanom GDPR možno v posledných dňoch len ťažko uniknúť ... GDPR má za cieľ zjednotiť ochranu osobných údajov v rámci celej Európskej únie a začalo platiť 25. mája 2018.

S osobnými údajmi pracuje každá spoločnosť a UOL nie je výnimkou.

Za UOL by sme vás chceli ubezpečiť, že sa požiadavkám GDPR dlhodobo venujeme a od dátumu platnosti nového nariadenia budeme pripravení plniť všetky požiadavky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov i zamestnancov.

GDPR & UOL

  • Vykonali sme hĺbkovú kontrolu osobných údajov, ktoré aktuálne spracovávame alebo spravujeme a v prípade nesúladu s GDPR, sme vykonali nápravu.
  • S partnermi, ktorým nejakým spôsobom odovzdávame osobné údaje (napr. Daňový poradcovia) boli uzatvorené zmluvy, ktoré spracovanie údajov presne špecifikujú a upravujú.
  • S partnermi, ktorí nám odovzdávajú osobné údaje (napr. Klienti) boli uzatvorené zmluvy, ktoré spracovanie údajov presne špecifikujú a upravujú.
  • Interne sme stanovili nové smernice, ktoré upravujú spôsob nakladania s osobnými údajmi v rámci UOL.
  • Nositelia osobných údajov budú mať právo prístupu k svojim údajom, ktoré UOL spracováva a spravuje a budú mať možnosť namietať proti ich spracovaniu, prípadne požiadať o prenos / výmaz svojich osobných údajov

Kompletný opis zásad ochrany a spracovanie osobných údajov užívateľov je samozrejme dostupný online.