Kandidáti často vůbec nevědí, proč u nás chtějí pracovat.

Filip Landík

Filipe, v UOL pracuješ zhruba měsíc, co tě k nám přivedlo?

Aktivně jsem práci nehledal, ale inzerát UOL mě zaujal, tak jsem si řekl, že to vyzkouším. Jak jsem ho začal poznávat, přál jsem si čím dál víc, aby mě vzali. Prošel jsem v pěti dnech velmi náročným pohovorem, a nakonec to vyšlo!

Co všechno máš jako personalista v UOL na starosti?

Komplet nabírání lidí. Vše od prvního kontaktu až po onboarding. Jsem zde i po nástupu nadále pro ně, jako taková lidská opora. A samozřejmě řeším i veškerou administrativu, takže se nenudím.

Jak bys zhodnotil první měsíc u nás? Překvapilo tě třeba něco?

Jana Jáčová byla při mém nástupu nemocná, takže jsme vše řešili hodně přes emaily. Už tam jsme si ale sedli, oba jsme schopni pracovat do noci i o víkendech. Hned druhý týden jsem začal dělat pohovory, teď po měsíci jsem si už o hodně jistější.

Kolik kandidátů už ti prošlo rukama?

No za ten měsíc to bylo něco přes 40.

Jak obvykle probíhá výběrové řízení v UOL?
Co na kandidáty čeká?

Pročítám životopisy, když mě zaujme, posílám kandidátovi osobnostní test, pokud je vyhodnocený kladně, tak absolvuje pohovor se mnou a když jde o významnější pozici tak ještě s Janou nebo Danem Skarpíškem

S jakými nedostatky uchazečů se zatím setkáváš nejčastěji?

Nejsou připraveni. Nevědí vůbec nic o UOL ani proč zde chtějí pracovat, často pošlou jen životopis bez jediné řádky. Ta motivace je někdy zvláštní: jedna paní mi řekla, že ze současné práce chce odejít proto, že tu svou má jen pár kroků od domu, a jelikož se chce více hýbat, raději by pracovala u nás, protože je to dál. Legraci zažívám i při online pohovorech: jedna paní měla na sobě župan, pánovi zase radila jeho manželka, co má ještě říct a na co nesmí zapomenout.

UOL revue

Pravidelný prehľad noviniek
zo sveta účtovníctva a od nás z UOL.

UOL revue zima/jar 2023

UOL Revue 06

 • LETOM daňovým svetom
 • Povinná registrácia platiteľa DPH
 • Na čo nezabudnúť v podvojnom účtovníctve?
UOL Revue 2020 Ochranný faktor bez vírusu

UOL Revue 05

 • Neuhradené záväzky a ich dodaňovanie
 • Podnikateľské „kilečko“
 • Petra Senteliková a Jana Jáčová: Sme z jednej hviezdy
UOL Revue 2019 Po stopách UOL

UOL Revue 04

 • Elektronická komunikácia s finančnou správou
 • Tešíte sa už na 13. a 14. plat od svojho zamestnávateľa?
 • Andy Talbot: Chceme prispieť k tomu, aby sa taxislužby stali transparentnými službam
UOL Revue jeseň 2018 Dáte si s nami

UOL Revue 03

 • Stravovanie zamestnancov
 • Automobil v podnikaní 3. a 4. časť
 • Relax: Jesenné maľovanie
UOL Revue jar 2018 Jarná vitalita v UOL

UOL Revue 02

 • Novinky v mzdách a daniach od 1.1.2018
 • Automobil v podnikaní 1. a 2. časť
 • Jarné prekvapenie: Maľovaná krížovka
400
spokojných klientov
30
účtovníkov

sme zastupiteľní pri chorobe
aj na dovolenke

0,-
eur vás s nami stojí
daňový poradca
Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
Čítať viac
Nastavenie cookies
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Názov súboru cookie Aktívne
Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
 • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
 • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
 • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
 • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
 • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
 • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
 • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložiť nastavenia
Nastavenie cookies