Späť na stránku o vzdelávaní

UOL E-book

Naše ebooky majú cenu zlata!

Vyberte si oblasť, ktorá vás zaujíma, a získajte kľúčové informácie pre svoje podnikanie.
Pekne spoločne a v ľudskom jazyku.

Najnovšie E-book na stiahnutie

SZČO či s.r.o-čka? Ako sa odmeňovať v podnikaní?

Archiv E-booků

SZČO či s.r.o-čka? Ako sa odmeňovať v podnikaní?

Cestovné náhrady

SPRIEVODCA SPREPITNÝM

UOL ebook sprievodca sprepitným

www.uol.sk & www.dotykacka.sk

Vyznáte sa v účtovných výkazoch? Teraz už áno!

Pre investorov do nehnuteľností

Nehnuteľnosti v daniach a účtovníctve

Zmeny, ktoré otrasú svetom eCommerce

Ako skĺbiť auto, účtovníctvo a podnikanie

Benefity pre zamestnancov

DPH: Minimum, ktoré musí poznať každý podnikateľ

Nedaňové náklady: Ako Vám môžu znížiť daň?

Účtovné minimum pre podnikateľa

Novinky do schránky

Husté (teda zhustené) čítanie pre tých, ktorí chcú byť v obraze.
Každý mesiac posielame všetky novinky z účtovníctva a daní,
ktoré musíte vedieť.

Chcete byť v obraze?

  400
  spokojných klientov
  30
  účtovníkov

  sme zastupiteľní pri chorobe
  aj na dovolenke

  0,-
  eur vás s nami stojí
  daňový poradca
  Aby sme poskytli čo najlepšie služby, používame na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení, technológie ako sú súbory cookies. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tomto webe. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE
  View more
  Cookies settings
  Prijať
  Odmietnuť
  Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje “), a to na účely:
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,
  • plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľov,
  • plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a/alebo
  • na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym alebo iným konaním.
  Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať výhradne na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľov údajov o jeho právach požadovať
  • prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,
  • výmaz a/alebo prenositeľnosť,
  • právu vzniesť námietku proti spracovaniu,
  to všetko na e-mail prevádzkovateľa gdpr@uol.cz s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenia (EÚ ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a/alebo nedôvodných žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti. Prevádzkovateľom je spoločnosť UOL a.s., IČO: 24753157, so sídlom Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele B, vložka 1

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámenia e-mailom, telefonicky a/alebo poštou , kedy môže užívateľ dostať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa as ním spolupracujúcich osôb v závislosti od preferencií a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
  Save settings
  Cookies settings